Tin tức

Tin Hàng Hải
DANH SÁCH CẢNG BIỂN CHÍNH TRUNG QUỐC
03/03/2022
Tin Hàng Hải
Bồi thường: Đây là tác dụng chính của bảo hiểm nhằm bù đắp về mặt tài chính để khắc phục hậu quả của rủi ro, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của bảo viên trước những hiểm họa ngẫu nhiên mà con người chưa thể chế ngự được.
03/10/2017
21/11/2022
Ngành logistics phục hồi nhanh, nhiều doanh nghiệp trong nhóm vận tải, xếp dỡ đạt lợi nhuận cao, còn các công ty kinh doanh về kho vận cũng có tỷ lệ cho thuê kho lấp đầy 9 tháng đầu năm.
03/03/2022
DANH SÁCH CẢNG BIỂN CHÍNH TRUNG QUỐC
23/09/2021
Thông báo số 7 2021/2022 Hội WOE - Rủi ro hàng hóa lỏng khi vận chuyển mặt hàng quặng sắt mịn ̣̣̣(Iron ore fines) từ Sierra Leone
12/03/2019
Chủ tàu cần phải xác định xem nếu hợp đồng thuê tàu sẽ cấp cho ông ấy một quyền giam giữ đối với hàng hóa trong vấn đề không thanh toán tiền cước vận chuyển và tiền cước thuê tàu hay không. Điều khoản giam giữ hàng hóa thật rõ ràng nên được soạn thảo, nó sẽ dễ dàng cho chủ tàu để xác định phạm ...