Tin tức

Tin Hàng Hải
Ngành logistics phục hồi nhanh, nhiều doanh nghiệp trong nhóm vận tải, xếp dỡ đạt lợi nhuận cao, còn các công ty kinh doanh về kho vận cũng có tỷ lệ cho thuê kho lấp đầy 9 tháng đầu năm.
21/11/2022
Tin công ty
LỊCH XẾP HÀNG DI CHUYỂN
05/10/2022
Tin công ty
LỊCH TÀU MỞ DI CHUYỂN
13/10/2022
17/09/2023
Tính đến cuối năm 2022, đội tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam có 1.477 tàu. Trong đó, đội tàu vận tải là 1.009 tàu, nhưng đội tàu dự kiến sẽ gia tăng khi một số doanh nghiệp mua tàu ngoại đã quyết định treo cờ tàu Việt Nam.
29/05/2023
Daily Dry Bulk Market Update
29/05/2023
Dry Bulk Market Commentary Week 21
13/04/2023
Hệ số xếp dỡ hàng hóa thông dụng của tàu biển-Hệ số xếp hàng của tàu (CL) là mối quan hệ giữa dung tích chứa hàng của tàu và trọng tải tịnh của nó.
21/11/2022
Ngành logistics phục hồi nhanh, nhiều doanh nghiệp trong nhóm vận tải, xếp dỡ đạt lợi nhuận cao, còn các công ty kinh doanh về kho vận cũng có tỷ lệ cho thuê kho lấp đầy 9 tháng đầu năm.