Tin tức

Tin Hàng Hải
Ngành logistics phục hồi nhanh, nhiều doanh nghiệp trong nhóm vận tải, xếp dỡ đạt lợi nhuận cao, còn các công ty kinh doanh về kho vận cũng có tỷ lệ cho thuê kho lấp đầy 9 tháng đầu năm.
21/11/2022
Tin công ty
LỊCH XẾP HÀNG
05/10/2022
Tin công ty
LỊCH TÀU MỞ
13/10/2022
27/01/2021
TOANTHANG SHIPPING THÀNH CÔNG THUÊ TÀU "MV A RACER" VẬN CHUYỂN 3940 TẤN TÔN CUỘN TỪ VIỆT NAM SANG CUBA
27/01/2021
TOANTHANG SHIPPING THUÊ TÀU "MV VIET HAI SUN" VẬN CHUYỂN THÀNH CÔNG 7000 TẤN PHÂN BÓN BAO TỪ ISABEL, LEYTE, PHILIPPINES ĐẾN CẢNG QUY NHƠN VÀ CẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
14/01/2021
TOANTHANG SHIPPING THÀNH CÔNG THUÊ TÀU "MV YU HE" VẬN CHUYỂN 7097 TẤN PHÂN BÓN ĐÓNG BAO TỪ ZHANGJIAGANG, TRUNG QUỐC VỀ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
30/12/2020
Ship brokers are specialist intermediaries/negotiators between ship owners and charterers who use ships to transport cargo, or between buyers and sellers of vessels.
30/12/2020
Do you have cereal cargoes, dry bulk cargoes? Want to export to foreign coutries but don’t know how? Welcom to Toan Thang Shipping, we will provide to you the best solutions.