Tin tức

Tin Hàng Hải
Ngành logistics phục hồi nhanh, nhiều doanh nghiệp trong nhóm vận tải, xếp dỡ đạt lợi nhuận cao, còn các công ty kinh doanh về kho vận cũng có tỷ lệ cho thuê kho lấp đầy 9 tháng đầu năm.
21/11/2022
Tin công ty
LỊCH XẾP HÀNG
05/10/2022
Tin công ty
LỊCH TÀU MỞ
13/10/2022
25/08/2022
Dịch vụ quản lý an toàn tàu biển Cần thiết cho chủ tàu và khách hàng muốn trở thành chủ tàu 
24/08/2022
CÔNG TY QUẢN LÝ TÀU CHUYÊN NGHIỆP CẦN GIẤY CHỨNG NHẬN GÌ ?Tài liệu Tuân thủ (DOC). DOC là chứng chỉ được cấp cho một công ty vận tải tuân thủ các yêu cầu của ISM-Code. DOC xác nhận các loại tàu có thể được điều hành bởi công ty, ví dụ, tàu container hoặc tàu chở dầu. Chứng chỉ Quản lý An toàn (SMC).
29/07/2022
Một số Thuật ngữ viết tắt tiếng Anh thường dùng trong hàng hải
03/03/2022
DANH SÁCH CẢNG BIỂN CHÍNH TRUNG QUỐC
27/10/2021
Nghề forwarder là làm gì ?