Tin tức

Tin Hàng Hải
Ngành logistics phục hồi nhanh, nhiều doanh nghiệp trong nhóm vận tải, xếp dỡ đạt lợi nhuận cao, còn các công ty kinh doanh về kho vận cũng có tỷ lệ cho thuê kho lấp đầy 9 tháng đầu năm.
21/11/2022
Tin công ty
LỊCH XẾP HÀNG
05/10/2022
Tin công ty
LỊCH TÀU MỞ
13/10/2022
27/10/2021
Forwarder là gì hay còn gọi (Freight Forwarder)
27/10/2021
CÁC ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CONTAINER TRONG VẬN TẢI HÀNG HÓA
23/09/2021
Thông báo số 7 2021/2022 Hội WOE - Rủi ro hàng hóa lỏng khi vận chuyển mặt hàng quặng sắt mịn ̣̣̣(Iron ore fines) từ Sierra Leone
27/08/2021
Ball clay
22/11/2020
Merchant vessels are ships that are primarily used either for carrying cargo or passengers. Basically, the ships that are engaged in active commercial transportation fall in this category. The navy ships or pleasure craft that don’t charge passengers are excluded from the category of merchant vessels.