Tin tức

Tin Hàng Hải
Ngành logistics phục hồi nhanh, nhiều doanh nghiệp trong nhóm vận tải, xếp dỡ đạt lợi nhuận cao, còn các công ty kinh doanh về kho vận cũng có tỷ lệ cho thuê kho lấp đầy 9 tháng đầu năm.
21/11/2022
Tin công ty
LỊCH XẾP HÀNG
05/10/2022
Tin công ty
LỊCH TÀU MỞ
13/10/2022
22/11/2020
International Association of Classification Societies (IACS)
22/11/2020
Cargo ships or vessels come in different types and sizes to meet the various demands of marine cargo transportation. Cargo ships  are categorised partly by capacity and partly by dimensions (often related to the different canals and canal locks they are traveling through). Sizes of cargo vessels range from a modest handysize carriers(10,000 - 30,000 DWT) to ...
28/03/2020
Nhiên liệu cặn chủ yếu được chia thành hai loại theo thông số kỹ thuật IFO 380 và IFO 180, với tỷ lệ giữa phần dầu cặn và phần cất là hoàn toàn trái ngược với MDO. Đối với IFO 380 98% là dầu cặng và 2% dầu chưng cất, đối với IFO 180 88% là dầu cặn và 12% dầu chưng cất.
24/03/2020
MV EASTERN RUBY
12/02/2020
Chỉ cần nhớ kĩ 6 điều đơn giản này, cuộc sống sẽ đơn giản hơn đi mỗi ngày